ReadyPlanet.com
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย


อบรมขับขี่ปลอดภัย ร.ร.ชุมชนวัดบางกระดาน

หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด

จัดอบรมให้ความรู้ "ทักษะในการขับขี่ปลอดภัย" แก่นักเรียน

อบรมขับขี่ปลอดภัย ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติarticle

        เครือข่ายผู้หญิงไทยจังหวัดตราด
                    ร่วมกับ
หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์ และ กองร้อย ตชด.116

จัดอบรมให้ความรู้ "ทักษะในการขับขี่ปลอดภัย"

อบรมขับขี่ปลอดภัย โรงเรียน อ่าวใหญ่พิทยาคารarticle

หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์ ร่วมกับ ร.ร.อ่าวใหญ่พิทยาคาร

จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โดยรณรงค์ให้นักเรียนสวม

ใส่หมวกกันน็อค 100% เพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

อบรมขับขี่ปลอดภัย ร.ร.บูรพาพิทยารามarticle

หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์ ร่วมกับ ร.ร.วัดบูรพาพิทยาราม

จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โดยเน้นให้นักเรียนรู้จัก

และตระหนักถึงประโยชน์ของการส่วมใส่หมวกกันน็อค

อบรมขับขี่ปลอดภัย วิทยาลัยสารพัดช่างตราดarticle

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาณารณภัยจังหวัดตราด
                          ร่วมกับ
หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์ และ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ส่วมใส่หมวกกันน็อค 100 %

อบรมขับขี่ปลอดภัย วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

จัดอบรมให้ความรู้ "ทักษะในการขับขี่ปลอดภัย ในสถานศึกษา"

อบรมขับขี่ปลอดภัย ร.ร.เขาน้อยวิทยาคม

หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์ ร่วมกับ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

จัดอบรมให้ความรู้ "ทักษะในการขับขี่ปลอดภัย"

อบรมขับขี่ปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคตราด

หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่ง จ.ตราด

จัดอบรมให้ความรู้ "ทักษะในการขับขี่ปลอดภัย"

อบรมขับขี่ปลอดภัย ร.ร.แหลมสิงห์

อบรมขับขี่ปลอดภัย ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

อบรมขับขี่ปลอดภัยเทศบาลตำบลชำราก

อบรมขับขี่ปลอดภัย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลชำราก

หน้า 6/6
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6
[Go to top] 
 

 


หจก. เอสเอ็มดี มอเตอร์

เลขที่ 985/3 ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 039-522666-7 แฟกซ์. 039-522668
เวลาทำการ. 8:00 น.-17.00น.
www.smdmotortrat.com
MENU

HOME | ACTIVITY NEWS | HONDA NEWS
PRODUCTS | WEBBOARD | CONTACT US