ReadyPlanet.com
เอ.พี.ฮอนด้า จัดฝึกอบรมหนูน้อยปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ หวังปลูกฝังจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรตั้งแต่เยาว์วัย article

 

 

เอ.พี.ฮอนด้า จัดฝึกอบรมหนูน้อยปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ

หวังปลูกฝังจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรตั้งแต่เยาว์วัย 


เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย จัดฝึกอบรมวินัยจราจรภายใต้โครงการหนูน้อยปลอดภัยทางถนน (Road Safety for Kids) ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติในกิจกรรม “เด็กปฐมวัยใส่ใจวินัยจราจร” โดยมีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 110 คน เข้ารับการฝึกอบรมเครื่องหมายจราจร วิธีใช้รถใช้ถนน โดยใช้รถจักรยานเป็นพาหนะท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา


นายอารักษ์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยเปิดเผยว่า “จุดประสงค์หลักของการจัดฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยในครังนี้คือการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนตั้งแต่ยังเล็กๆ เรามุ่งไปที่การปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย รู้จักเครื่องหมายจราจร และรู้จักความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมถนน ในแต่ละปี ทางเอ.พี.ฮอนด้า ไ